Menu

Reklamační řád

Porouchal se Vám výrobek, který jste zakoupili na www.e-Zahradka.cz nebo www.Rostlina.com? Víme, že tohle je ta méně příjemná část užívání Vašeho přístroje a proto jsme pro Vás připravili tuto stránku na které najdete veškeré nutné informace pro co nejrychlejší vyřešení Vaší reklamace.

1. Najděte nejbližsí servisní středisko

Nejbližší servisní středisko najdete v přiloženém seznamu servisních středisek, který je součástí výrobku (ať již jako záruční list), dále na stránkách firmy Gardena a na stránkách Husqvarna pro výrobky Flymo, Partner, McCulloch.

2. Kontakt na nejbližsí servisní středisko

Servisní středisko, které jste právě vyhledali, je autorizovaným partnerem výrobce Vašeho výrobku a zároveň jediným subjektem, který dokáže odborně posoudit a následně odstranit závadu.

3. Jaké doklady potřebuji k uplatnění reklamace?

- daňový doklad o koupi,
- záruční list (pokud je přiložen),
- detailní popis závady;

4. Řešení a ukončení Vaší reklamace

Dle zákona má servis na posouzení a opravu výrobku 30 kalendářních dní. V této lhůtě Vám výrobek zdarma, v rámci záruční opravy, opraví nebo vystaví návrh na dobropisování (v případě neopravitelnosti výrobku). V tomto případě nám, prosím, návrh na dobropis zašlete poštou nebo e-mailem na naši adresu, kde Vám obratem navrhneme řešení.
Nově zdarma nabízíme svoz vašeho vadného výrobku k servisnímu partnerovi. Potřebné doklady: viz výše + průvodní dopis s detailním popisem závady.